* Website đang xây dựng, CHƯA CHÍNH THỨC sử dụng. Tin tức, bài viết, sản phẩm chỉ đăng làm mẫu!
* CẦN MUA TÊN MIỀN "LAMTHE.DAIHOCTAYNGUYEN.COM", vui lòng liên hệ 0908 744 256 - 0917 212 969 (Mr. Thanh)

* Hoàn thuế giá trị gia tăng: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Nộp hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bước 3: Xử lý hồ sơ, ra quyết định và trả tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

Thời hạn giải quyết hoàn thuế

Căn cứ Thông tư 99/2016/TT-BTC, thời hạn giải quyết yêu cầu hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp:

- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

+ Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.+ Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày đủ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

Điều kiện và thủ tục được hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau:

Thứ nhất, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Thứ hai, là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm (12 tháng) trở lên  thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì  được hoàn thuế GTGT.

Thứ ba, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới. Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thựcSố thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Thứ tư, đối tượng được hoàn thuế GTGT là cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Thứ năm, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự  án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế  đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.

Thứ sáu, hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. Trong đó Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.


Thứ bảy, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Thứ tám, là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng được hiểu là một khoản thuế được nhà nước trả lại mà đối tượng nộp thuế đã nộp xong xuôi cho Ngân sách Nhà nước. Cụ thể hơn là ngân sách nhà nước trả lại cho đơn vị kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. Số tiền thuế được trả là số tiền thuế đầu vào khi bạn trả mua hàng hóa dịch vụ mà đơn vị kinh doanh chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế. Hoặc đơn vị, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.
Công ty chuyên làm SEO Ngày nay việc làm SEO website được rất nhiều doanh, Ngày nay, có rất nhiều Công ty cung cấp dịch vụ Marketing Online và SEO xuất hiện trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc
Đóng kiện gỗ Đóng kiện gỗ cao cấp có 4 yếu tố quyết định., Tùy vào từng loại hàng hóa và yêu cầu đóng gói mà chi phí đóng gói có thể thay đổi nên hầu hết các chủ doanh nghiệp thường chọn đóng kiện gỗ kín cho

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới đứng đầu các lĩnh vực

Theo số liệu từ Hiệp Hội bất động sản Việt Nam, số DN BĐS thành lập mới tăng 77,8%, đứng đầu về số lượng công ty thành lập mới trong tất cả các lĩnh vực.

Các chuyên gia đánh giá, cùng với những tín hiệu tốt của thị trường bất động sản, nghề môi giới bất động sản cũng “lên ngôi" trở lại. Năm 2015, nhiều nhân viên môi giới bất động sản đã quay lại với nghề sau thời gian "giải nghệ" vì thị trường khủng hoảng.

Khảo sát tại một số sàn giao dịch bất động sản cho thấy, không khí trầm lắng đã được thay thế bởi những hoạt động mở bán, giới thiệu sản phẩm rất tấp nập mặc dù quy định mới không bắt buộc các chủ dự án phải giao dịch qua sàn. Đội ngũ nhân viên môi giới tại các sàn giao dịch bất động sản đã tăng gấp 2 -3 lần so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, chất lượng viên môi giới bất động sản hiện vẫn còn yếu so với chuẩn quy định và đòi hỏi thực tế.Hiện nhóm ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản được thừa nhận và biết đến như một ngành nghề hợp pháp. Trong đó, đội ngũ tư vấn, môi giới tham gia ngày càng đông, nhất là trong bối cảnh thị trường đang phục hồi tốt như hiện nay. Tuy nhiên, chất lượng nhân viên môi giới không đều và thiếu, nhiều sàn phải sử dụng cả cộng tác viên có thể làm ở nhiều nơi với nhiều dự án khác nhau.

Bởi vậy, cơ chế kiểm soát lực lượng này cũng gặp khó khăn, khiến việc lấn sân và cạnh tranh không lành mạnh xảy ra. Để tăng hiệu quả khi giao dịch qua sàn, các chủ đầu tư sẽ phải lựa chọn các sàn giao dịch có uy tín. Bản thân các sàn giao dịch cũng phải chuẩn hóa nhân viên môi giới và hợp tác lẫn nhau để lấy niềm tin của chủ đầu tư và khách hàng.

Hơn 85.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng

Đã có hơn 85.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2017, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Đây là số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đáng chú ý, mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới chỉ tăng 16%, tuy nhiên, số vốn đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp này lại tăng tới hơn 44%, đạt hơn 1.900 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp thành lập mới tập trung ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; xây dựng; công nghiệp chế biến chế tạo; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế…

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay lại hoạt động cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 19.000 doanh nghiệp.Đề xuất thành lập công ty tái cho vay thế chấp

Ngân hàng BIDV vừa chính thức có tờ trình đề xuất Thủ tướng xem xét lập công ty tái cho vay thế chấp ngay trong quý II/2013 để hỗ trợ thị trường bất động sản.

Công ty tái cho vay thế chấp nhà ở quốc gia sẽ được thành lập dưới hình thức công ty tài chính TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% hoặc sở hữu chi phối trên 75% vốn điều lệ. Công ty có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng và trong 5 năm đầu hoạt động sẽ huy động thêm khoảng 50.000 tỷ để tài trợ cho thị trường nhà ở thu nhập thấp từ các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA, các nguồn tiền gửi của các tổ chức trong nước và quốc tế.

Để tài trợ cho các khoản vay nhà ở thu nhập thấp, công ty sẽ thực hiện theo hai hình thức là tái cho vay thế chấp và mua lại các khoản nợ cho vay nhà ở thu nhập thấp từ các ngân hàng thương mại. Công ty sẽ tiến hành cho vay gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại tới các đối tượng thụ hưởng là: Đối tượng chính sách xã hội về nhà ở; các hộ nghèo khu vực nông thôn; người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; cán bộ, công chức, viên chức… những người có nhu cầu mua nhà ở thực sự do chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích nhà ở dưới 8m2/người.

Thời hạn khoản vay có thể kéo dài từ 15-30 năm tùy từng điều kiện, trường hợp cụ thể và với mức lãi suất ưu đãi thấp hơn mức lãi suất thương mại trên thị2000 DN bất động sản thành lập mới trong 10 tháng năm 2017

Theo báo cáo từ Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, trong 10 tháng của năm 2017, trên địa bàn thành phố đã có 2.018 doanh nghiệp bất động sản mới thành lập.

Với số lượng mới được thành lập này, tổng số doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP.HCM đã được nâng lên gần 6.500 công ty. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản vẫn đang thu hút sự quan tâm đầu tư của các cá nhân và tổ chức kinh doanh.

Bên cạnh đó, con số này cũng đặt ra vấn đề về năng lực hoạt động, tính chuyên nghiệp cũng như đòi hỏi cơ quan quản lý Nhà nước cần hết sức quan tâm đến công tác quản lý và hỗ trợ.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 22% về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo chiều 26/6 của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế nửa đầu năm. Theo Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao là một tín hiệu tích cực của nền kinh tế.

Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, nói: “Một trong những nguyên nhân chính khiến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tích cực là Luật sửa đổi doanh nghiệp được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ tháng 7/2015 đã cải thiện nhiều, tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp”.

Một chỉ số khá lạc quan là tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm đạt 6,28%. Giải thích thắc mắc của các phóng viên về việc cách đây 2 ngày, mức tăng trưởng được công bố chỉ là 6,11%, Tổng cục Thống kê cho rằng, đó là con số ước tính để phục vụ cho buổi họp về kế hoạch phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm. Ngày 24/6, thời điểm tổ chức buổi họp, Tổng cục Thống kê vẫn chưa hoàn thành việc tính toán mức tăng trưởng GDP của cả nước.
 

Tại sao là chúng tôi?

Hoàn thuế giá trị gia tăng Hoàn thuế giá trị gia tăng Hoàn thuế giá trị gia tăng Hoàn thuế giá trị gia tăng Hoàn thuế giá trị gia tăng Hoàn thuế giá trị gia tăng